Ta bättre golfsvingar med rätt teknik illustration
Artiklar

Ta bättre golfsvingar med rätt teknik

I golf är din swing kanske den viktigaste färdigheten att behärska. När man talar om swing, hänvisar man till den rörelse du gör från det att du startar baksvingen, när klubban lyfts upp över huvudet, […]