3 sätt på vilka idrottsindustrin hjälper planeten

3 sätt på vilka idrottsindustrin hjälper planeten

Ett viktigt mål för alla idrottsföretag är att ge tillbaka till sin engagerade publik. Många företag som Nike, Adidas och Puma sätter välgörenhetsarbete i främsta rummet i sin verksamhet och marknadsföring. Med klimatförändringarna som dominerar den aktuella nyhetscykeln är ”att bli grön” ett alltmer effektivt och kraftfullt sätt att säkra sitt hörn av marknaden och bekämpa det växande och existentiella hotet från föroreningar som påverkar människors liv negativt.

Här är tre sätt som idrottsföretag använder för att rädda planeten:

1. Att vara energimedvetna

Att hantera och reglera energiförbrukningen är en viktig prioritering för många företag som är verksamma inom idrottsindustrin.

Adidas är en av grundarna av Sustainable Apparel Coalition, ett kollektiv som använder Higg Index för att optimera sin inverkan på miljön och det sociala inflytande som företaget har på sina anställdas liv. Detta gör det möjligt för företag att samla sina resurser och kunskaper för att driva effektivitet, och Michael Kobori på Levi Strauss hävdar att koalitionen ”för samman varumärken och leverantörer i ett jämlikt partnerskap för att driva minskning av påverkan… [hjälper till] att driva minskning av påverkan i våra materiella frågor om vatten, kemi och kol”.

2. Minimera avfall

När det gäller att minska utgifterna för avfall är det få företag som höjer ribban högre än Nike.

Företaget har varit ledande när det gäller att använda innovation för att inte bara minska sin avfallsproduktion utan också för att använda resten på ett bra sätt. Detta har lett till utvecklingen av Nike Grind, som använder återvunna produkter för att skapa ban- och träningsytor. Dessa ersätter syntetiska material som polyuretan, akryl eller gummiytor som kan vara nästintill omöjliga att göra sig av med eller återvinna på ett säkert sätt. Detta innebär att man återvinner Nike-produkter som inte innehåller metall och finns tillgängliga i USA och Kanada, Storbritannien, Japan, Australien med flera.

För att underlätta detta har Nike ägnat de senaste sju åren åt att testa och införa sin produktionscykel med ”slutna kretslopp” som minimerar avfall och återanvänder material. Nike kallar processen för ett ”maraton, inte en sprint” och har ägnat de senaste sju åren åt att förfina processen – och har tydligt åtagit sig att använda sig av en hållbar strategi för framtiden.

Under perioden har Puma också aktivt tagit itu med sitt miljöavtryck genom att titta på kor och bomull – nämligen genom sin inställning till markanvändning och råvaruproduktion. Detta ledde till ett nytt tillvägagångssätt för att se över sina ”hotspots” och få ner koldioxidutsläppen dramatiskt, och för att köpa bomull genom ”Better Cotton Initiative” för att minska vattenavfallet och dramatiskt förbättra effektiviteten.

3. Fastställande av uppnåeliga mål

Naturligtvis är ett åtagande att ge tillbaka omöjligt utan en konkret plan i centrum.
Marknadsledare som Puma har offentligt tillkännagivit ambitiösa hållbarhetsmål för 2020 och är redan på god väg att uppnå dem. Detta har lett till att de har lanserat ett ”10 för 20”-initiativ som definierar nyckelområden för förbättring av deras materialproduktion, styrning, kemikalieanvändning och många andra. Företaget har också vidtagit konkreta åtgärder för att genomföra dessa, genom att ange spårbara åtaganden för samhällsengagemang, öka efterlevnaden av avloppsvattenreglerna och införa ytterligare hållbara material i sina produkter.

Adidas har också följt efter och fastställt uttryckliga mål för en hållbar strategi, bland annat att spara 35 procent av vattenutgifterna på sina anläggningar, att samarbeta med sina leverantörer för att spara 20 procent energi och att genomföra en flerstegsplan för att stärka sin leveranskedja.

Nike har också gjort ett liknande åtagande när det gäller att nå ut till leverantörer och konsumenter genom sin Young Foundation som syftar till att få både unga och gamla att engagera sig för motion och miljö. Företaget har åtagit sig att hjälpa till genom proaktiv uppsökande verksamhet och med tanke på att endast 51 procent av barnen når målen för daglig motion har företaget gjort flera erbjudanden om att sänka priset på sina produkter och ”göra givande till en lagsport” genom ett omfattande utbud av fonder, bidrag och utmärkelser för att uppmuntra till excellens.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*