Golf

Golf är en sport som omfattas av mycket regler. Dessa regler innefattar såväl matchspel som slagspel och etikett. Totalt sett finns det trettiofyra huvudregler, förutom etikettsreglerna som sedan ett antal år ingår i de allmänt vedertagna golfreglerna. Regelbrott ses som allvarligt och kan leda till att en spelare blir diskvalificerad.

Nedan följer en förklaring av utvalda regler

Spelet

Bollen får aldrig påverkas så att den stannar eller rullar vidare. Spelare som går i samma boll får inte heller i samförstånd åsidosätta golfens regler. Om spelarna ändå väljer att bryta mot en, eller flera regler, bestraffas de för det regelbrott som anses allvarligast.

Match

I ett matchspel får man lov att ge upp spelet vid ett hål. Skulle två spelare bli oense kan en eller båda protestera, dock ska detta ske mellan två hål (före nytt utslag).

Slagspel

Det finns olika regler för olika typer av spel. Dessutom finns det olika spelformer som singelspel, lagspel och parspel som omfattas av egna regler. När det gäller slagspel ska alla spelare håla ut så länge som det inte rör sig om exempelvis slaggolf eller poängbogey.

Klubbor

Man får enbart använda sig av klubbor som godkänts av USGA och R&A och max 14 klubbor får lov att medtas (användas) under en och samma rond. Skulle en klubba gå sönder får den generellt sett bytas ut.

Spelare

Spelaren är ansvarig för att kunna alla regler samt att följa dessa. Ett exempel är att komma i tid till sin egen starttid. Innan varje runda ska spelaren kontrollera så att rätt handicap är angivet på scorekortet, då handicapet kan höjas eller sänkas från en dag till en annan.

Spelordning

Det är spelaren som vinner hålet som börjar slå ut på nästföljande hål. Skulle man spela i fel ordning när det är match kan motståndaren återkalla slaget. När alla som går i samma boll har slagit ut, är det den spelare vars boll ligger längst från flaggan på green som ska börja slå.

Green

Ingen spelare får lov att beröra puttlinjen men man får lov att ta upp sin egen boll för att rengöra den när den ligger på green. Man får också lov att laga märken och hålskador på green.

Flaggan

Man får lov att lyfta ur flaggan från hålet innan man slår sitt slag. Även en medspelare får lov att hålla i flaggan för att eventuellt ta bort den om bollen kommer nära. Bollen får inte lov att träffa flaggan när den lyfts ur.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*